Zakoni i interni akti Centra

Za Vas smo pripremili zakone i podzakonske akte iz domene našeg poslovanja te naše interne akte.
Svi dokumenti su u obliku pdf datoteka te ih možete pregledavati i/ili preuzeti na Vaš uređaj (računalo, tablet, mobitel).

Zakoni i podzakonski aktiInterni akti Centra

   Obavijesti za korisnike

  • 2018 utorak,srijeda i četvrtak u ožujku Centar za socijalnu skrb Varaždin
    nije više nadležan za troškove stanovanja.
    Saznajte više 
Objavljeni su planovi nabave za 2018. godinu Saznajte više 
Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje. Pregledajte arhivu 
12.03.2018. info o projektu CRVENI KRIŽ :
"NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
Saznajte više