Udomiteljstvo

 

      

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

            V A R A Ž D I N

       Tim za udomiteljstvo

UDOMITELJSTVO NA PODRUČJU CZSS VARAŽDIN

 

                            

 

 

 

UVOD :

 

         Udomiteljstvo je organizirani oblik skrbi u drugoj, zamjenskoj obitelji, kada se za dijete ne može brinuti njegova primarna, biološka obitelj. U pravilu, udomiteljstvo bi trebalo imati privremeni karakter- dok se ne srede prilike u biološkoj obitelji ili se ne donese odluka o posvojenju djeteta. No, naše je iskustvo, da  djece u udomiteljskoj obitelji   najčešće ostanu do svog punoljetnosti ili osamostaljivanja.

 

Konvencija  o pravu djeteta  ( donesena 20.11.1989.  na 44. zasjedanju  Generalne skupštine UN) , a čiji potpisnik je i Republika Hrvatska , u  čl. 18.  naglašava odgovornost roditelja ili zakonitog skrbnika za podizanje i razvoj djeteta. Time se naglašava  ono, što je nedvojbeno dokazano, a to je  činjenica,  da je za  normalan psihofizički razvoj djece  od iznimne važnosti obitelj.  Zbog toga sve države  pridaju veliki značaj obitelji i trude se da sa mjerama potpore i pomoći olakšaju  roditeljima  obiteljsku skrb za djecu .

 

Brojni su razlozi zbog  kojih djeca ne mogu rasti uz svoje roditelje, bolest ili smrt roditelja ,  no najčešće je riječ o ozbiljnom zanemarivanju ili zlostavljanju od strane roditelja zbog čega bi daljnji ostanak  u biološkoj obitelji bio  štetan za dijete.  Ukoliko dijete ne može rasti u svojoj primarnoj obitelji, zamjenska obitelj je najbolje rješenje. Samo u obitelji dijete dobiva  individualiziranu skrb, toplinu i privrženost. Samo  se u obiteljskom  domu  može naviknuti na život u organiziranom kućanstvu, naučiti davati i primati, osjetiti pripadnost i podršku, razvijati odgovornost i socijalne vještine i biti  kompetentno u suočavanju sa problemima.  Činjenica je, da dijete koja odrasta u obitelji ima socijalnu podršku kroz cijeli  život , pa takvu podršku onda ostvaruje i  udomljeno dijete za razliku od djeteta koje odrasta u ustanovi. Dijete koje nije odrastalo u obitelji  često kao odrasla osoba ima problema u stvaranju emocionalnih  veza  i preuzimanju obiteljske odgovornosti.

 

Područje  udomiteljstva  regulirano je  Zakonom o socijalnoj skrbi, Zakonom o udomiteljstvu i  tri  Pravilnika koji  utvrđuju uvjete  koje  trebaju  zadovoljavati  obitelji  koje žele  biti udomitelji, njihovu  edukaciju, prava i dužnosti udomitelja i centara za socijalnu skrb. Centar  za socijalnu skrb kontrolira uvjete u udomiteljskoj obitelji, prati razvoj djece i pomaže udomiteljima u rješavanju problema sa kojima se susreću.

 

U RH  imamo izdvojeno iz obitelji  oko 3.400 djece , od toga je  polovica u  ustanovama , a polovica u  udomiteljskim obiteljima . Vlada RH  i Ministarstvo  zdravstva i socijalne skrbi donijeli su  2005. godine Program deinstitucionalizacije  skrbi o djeci, što znači da je kroz   razdoblje  od 10 godina , paralelno trebalo raditi na smanjivanju  broja  dječjih domova i  povećavanju  broja udomiteljskih obitelji. Željeni odnos smještaja u domove i  udomiteljske obitelji je 20:80 %. Naše Ministarstvo je donijelo preporuke da se djeca do 7 godine više ne smještavaju u ustanove, a za bebe do 3 godine je  obveza da se smještavaju u udomiteljske obitelji.

 

Prva velika  akcija u tom pogledu je bila  akcija UNICEF-a  2005. godine « Svako dijete treba obitelj» , koja se u različitim  oblicima nastavlja i dalje. U ovom trenutku  udomiteljstvo je u Hrvatskoj različito razvijeno, najviše  je razvijeno u sjevero-zapadnim dijelovima Hrvatske ( Varaždin, Čakovec, Vrbovec) i  Slavonije, dok  najmanji broj  udomitelja  ima u Istri i Dalmaciji. Cilj je, da se udomiteljstvo ravnomjerno razvija u cijeloj Hrvatskoj, jer je intencija da djeca ostaju živjeti  što bliže  roditeljima  kako bi  i dalje  održavali odnose  s njima. Krajem prošle godine je Forum za kvalitetno udomiteljstvo, koji okuplja i koordinira rad udruga udomitelja,  također imao promotivnu akciju na temu « Dajući dom, dajemo sebe».

 

 

 

 

 

UDOMITELJSTVO  ZA DJECU NA  NAŠEM PODRUČJU :

 

Na području  CZSS Varaždin udomiteljstvo ima dugu tradiciju,  i to od 50. tih godina  prošlog stoljeća..  ( Iako mi to smatramo dugim razdobljem, u  Švedskoj je udomiteljstvo prisutno od  1785. godine, a u Hrvatskoj  prema dostupnim dokumentima prvi udomiteljski smještaj datira  u Mraclinu od 1902. godine.).

 

Naime, nakon II. svjetskog rata u Dvorcu Maruševec bio je dom za ratnu siročad. Oko 1950 godine  dvorac je trebao izgubiti tu namjenu, pa su  djecu koja su tamo smještena , na skrb uzele obitelji iz  okolnih mjesta , najviše iz Sračinca, Petrijanca i Majerja. Tako je počelo udomiteljstvo na našem području , pa se u tim mjestima i  dalje njegovala skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske brige  i od tada  su  ta mjesta tradicionalno  sa najvećim brojem udomitelja na našem području.  U nekim obiteljima na tom području  imamo  udomiteljstvo prisutno kroz više generacija, i u tim mjestima se ljudi nekako najlakše odlučuju za udomiteljstvo.  Isto tako,  udomiteljstvo je prisutno u većoj mjeri i u Varaždinu, no to je više bilo vezano uz djecu sa teškoćama u razvoju i  njihovim školovanjem u  Centru za odgoj T. Špoljar.

 

Mi želimo da se udomiteljstvo  ravnomjerno proširi i na ostale  općine i  Županije , pa u tom cilju  provodimo promidžbene aktivnosti.

 

U ovom trenutku imamo 129  udomiteljskih obitelji za djecu, od toga 113  su nesrodnički udomitelji i 16 srodničkih. Na našem području smješteno je 236 djece – od toga je u nadležnosti CZSS Varaždin 119 djece , a iz drugih centara 117 djece i to mahom iz  Ivanca, Ludbrega i Novog Marofa. U posljednje vrijeme nam se u većem broju  javljaju i  CZSS iz Zagreba, Karlovca, Zaboka , Krapine , Siska  tražeći smještaj za svoju djecu.

 

Kod smještaja djece vodimo računa da  nova obitelj  bude što sličnija po strukturi i životnom miljeu  biološkoj obitelji djece, a  osobito vodimo računa da ne razdvajamo braću.

 

UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE OSOBE

 

Udomitelji za odrasle osobe dužni su  osigurati udomljenoj osobi zadovoljavanje svakodnevnih i posebnih potreba, razvijati vještine radi korištenja preostalih sposobnosti korisnika u cilju samostalnog zbrinjavanja , poticati radno okupacijske , kulturne i rekreacijske aktivnosti, uključivanje udomljene osobe u lokalnu zajednicu, te poticati  kontakte i susrete sa  članovima obitelji i  srodnicima .

 

Na našem području  imamo 25 udomiteljskih obitelji  koje brinu o 50  odraslih osoba i  u najvećoj mjeri  se zbrinjavaju stare i nemoćne osobe.

 

TKO MOŽE  POSTATI UDOMITELJ ?

 

Želite li postati dio ove velike udomiteljske obitelji  trebate ispuniti   zakonom propisane uvjete u pogledu  stambenih,  materijalnih, obiteljskih, socijalnih i  zdravstvenih  prilika. No, ono što  smatramo  najvažnijim   je , da ste strpljiva, zrela, stabilna i emocionalno topla osoba . Nadalje, trebate imati volju učiti i educirati se , biti svjesni mogućih izazova  i biti kompetentna osoba  u suočavanju sa problemima  vezanim  uz  razvoj djece, odnosno skrbi za odrasle osobe.

 

Ukoliko  razmišljate o udomiteljstvu, a u tome ste  dobili podršku i svih članova svoje obitelji, obratite se    Centru za socijalnu skrb  Varaždin,  Varaždin, Nazorova 22  ili na tel. 303-918  gdje   će  te u razgovoru sa stručnom osobom dobiti podrobnije informacije i  lakše donijeti  definitivnu odluku.

 

KAKVU POMOĆ DOBIVAJU UDOMITELJI ?

 

Prije početka udomljavanja  udomitelji prolaze obavezno osposobljavanje  kao pripremu za sve ono sa čime će se susresti u svom radu i da bi što kompetentnije mogli rješavati eventualne probleme.

Udomitelji za pokrivanje  neposrednih troškova za dijete  ili odraslu osobu  primaju utvrđeni  iznos mjesečne naknade, a za svoj trud  u skrbi oko korisnika ostvaruju udomiteljsku  naknadu.  Za specifične potrebe korisnika  može se ostvariti  dodatna materijalna  pomoć.

U svojoj brizi oko udomljenih korisnika udomitelji dobivaju kontinuiranu  podršku i stručnu pomoć   stručnih radnika  u rješavanju svih  problema  sa kojima se susreću u svom radu.

 

UDRUGE UDOMITELJA:

 

Na području naše Županije djeluju dvije udruge udomitelja koje okupljaju udomitelje  sa ciljem promoviranja udomiteljstva, zaštite  interesa udomitelja i smještenih korisnika  ,te podizanje kvalitete udomiteljstva .  Više o njihovom radu i aktivnostima možete saznati u kontaktu s njima.

 

„Zipka“ Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije
Varaždin, Vladimira Nazora 22
OIB: 91387607375
Žiro račun   2390001-1100367795, HPB
Kontakt: Nada Furjan, predsjednica nada.furjan@gmail.com,
GSM: 095 4714 068
Marija Igrec, dopredsjednica marija.igrec@gmail.com,
GSM: 095 4731 079

 

www.zipka.site50.net

 

 

 

Udruga udomitelja „NADA“ Ivanec
Adresa:  Ul. Kralja Tomislava 3 b   42240 IVANEC
Žiro račun:  2360000-1101851955 Zagrebačka banka Ivanec
OIB:  99336584448
MB:  1960709
Telefon udruge:  042 781-788

 

web stranica udruge:  http://www.udruga-udomitelja-nada.hr/Početna.aspx

 

 

 

Predsjednik Udruge „NADA“ : Vesna Belščak  tel: 042/781-939

 

Tajnik udruge : Mladenka Ravenski  098 9342-592 ili 042/781-788