Pristup informacijama

Sve poslove vezane uz objavljivanje informacija te pristup informacijama obavlja službenik za informiranje.

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje u Centru za socijalnu skrb u Varaždinu, Nazorova 22, Varaždin je Vlatka Prstec.

Kontakt podaci:
   Nazorova 22, 42 000 Varaždin
   +385 (42) 303 900
   czss.varazdin@gmail.com (uz naznaku za službenika za informiranje)

Službenik za informiranje:

  • obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
  • unapređuje način obrade, razvrstavanje, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlast
  • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Pravni okvir:

Zahtjevi službeniku za informiranje

Sve obrasce vezane za pristup informacijama možete naći i preuzeti na službenim stranicama Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske.

   Obavijesti za korisnike

  • 2018 utorak,srijeda i četvrtak u ožujku Centar za socijalnu skrb Varaždin
    nije više nadležan za troškove stanovanja.
    Saznajte više 
Objavljeni su planovi nabave za 2018. godinu Saznajte više 
Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje. Pregledajte arhivu 
12.03.2018. info o projektu CRVENI KRIŽ :
"NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
Saznajte više