Nabava

Pogledajte izjavu temeljem Zakona o javnoj nabavi te registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma.

Izjava o sprječavanju sukoba interesa

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VARAŽDIN
KLASA: 406-01/16-02/4
UR.BROJ: 2186-80-01/2-16-3
Varaždin, 19.09.2016

OBAVIJEST

Centar za socijalnu skrb Varaždin
V. Nazora 22, Varaždin
OIB: 87061553266

Temeljem članka 13. stavka 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' 90/11,83/13,143/13 i 13/14- Odluka Ustavnog suda) Centar za socijalnu Varaždin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnik naručitelja- ravnateljica, te s njom povezane osobe u sukobu interesa.

Varaždin, 19.09.2016. godine

RAVNATELJICA:
Sibila Krajnik, mag. soc.rada

Ugovori i okvirni sporazumi

   Registar ugovora i okvirnih sporazuma

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

   Izjava o fiskalnoj odgovornosti za godinu 2018.

Nabava: obavijesti i informacije

   Obavijesti za korisnike

  • 2018 utorak,srijeda i četvrtak u ožujku Centar za socijalnu skrb Varaždin
    nije više nadležan za troškove stanovanja.
    Saznajte više 
Objavljeni su planovi nabave za 2018. godinu Saznajte više 
Trenutno nema otvorenih natječaja za zapošljavanje. Pregledajte arhivu 
12.03.2018. info o projektu CRVENI KRIŽ :
"NAUČI I PRUŽI POTPORU U LOKALNOJ ZAJEDNICI"
Saznajte više